GF 2018 Beretning

Faaborg orienteringsklub
Beretning for 2017

Det meste af det der er sket i og omkring Faaborg OK i 2017, har alle vores udvalgs formænd M/K beskrevet meget fyldigt nedenfor, men der er lige nogle ting der ikke er omhandlet af de nedenstående udvalgsberetninger.
Fyns Sprint Cup: Vi arbejder stadig sammen med de øvrige fynske klubber om arrangementet og vi har fundet en rigtig fin form på det, I år var det Svendborg og Odense der lagde terræn til i henholdsvis Nyborg og Odense C, vi havde det forventede deltagerantal,
og hele arrangementet blev afviklet på fornem vis.
Outdoor Sydfyn: Vi var i 2017 ikke meget med, men havde dog en stand på pladsen om søndagen.
DM Weekend: Blev afholdt den 9.-10. september i Langesø og Krengerup, og igen i samarbejde med Odense og Svendborg. Arrangementet blev gennemført med stor succes. Arrangementerne klappede hele vejen igennem, på trods af store udfordringer
med meget regn og vi har i klubberne stor ære af at have lavet et par fine arrangementer.
Skole arrangementer: Her under skolemesterskabet i september, betyder at vi i løbet af året har haft kontakt med ca. 800 skolebørn/unge til forskellige arrangementer, se tillige
om Faaborg idræts samvirke.
Bestyrelsesarbejdet: Udover de sædvanlige bestyrelsesmøder jævnt fordelt over året, har vi også været til møder med kommunen, DOF, i Sydkredsen og de andre fynske klubber med henblik på Fyns Sprint Cup og DM-weekend i 2017.
DM-medaljer: foruden eliteløbernes medaljer, der er nævnt under Eliteudvalgets beretning har Faaborg OK’s løbere vundet følgende DM-medaljer:
DM-lang: Erik Damgaard sølv i H 70.
DM-sprint: Erik Damgaard guld i H 70 og Lis Knudsen bronze i D 65.
Endvidere vandt vi alle sammen Sydkredsens 2. division i Covi-ligaen.

Kortudvalget 2017

Kortudvalget bestod i 2017 af: Hans, Erik D., Olav, Vagn, Morten og Lotte.
Faaborg Vest er blevet revideret i forbindelse med åben skole projekt.
Gaasebjergsand er revideret med henblik på åben skole projekt og med henblik på at udskifte det store kort uden på klubhuset (det er i trykken lige nu).
Assens er blevet revideret og udvidet til Faaborg 3-dages og Politi-DM.
Sollerup revideret til Faaborg 3-dages
Svanninge Bakker er løbende blevet revideret.
Svanninge Bjerge revideret til Politi-DM.
Pipstorn revideret med henblik på Findveji-dagen og åbning af kommune-projekt ’Friluftsskov’
Haastrup nytegnet i juni
Aksels gård nytegnet i juli (Oliver)
Svanninge Nørremark nytegnet i okt. (Vagn)
De øvrige kort er blevet revideret efter behov.
Planer for 2018:
Svanninge Bjerge skal revideres med henblik på jubilæumsløb i april
Faaborg C og Ø-Sundbakker skal revideres med henblik på sprint-cup i maj .                                                                                                                               Vi håber at kunne lave en aftale med kommunen om tilskud til tegning af skolegårdskort,
bl.a. Svanninge og Horne Skoler
Holstenshuus skal revideres med henblik på DM.-nat i foråret 2019
Ringe skal revideres og udvides med henblik på Sprintcup i 2019
Nytegning af Damsbo har jeg nævnt de sidste 10 år, men det bliver nok heller ikke i år!

Vi har deltaget i kortseminar i juni, der handlede om den nye kortnorm 2017 og de nye muligheder for gratis grundmateriale via MapMagic.
Da klubbens printer står hos mig, er det også mig, der printer kort til næsten alle vores træningsløb (Mogens B. printer når jeg ikke kan). Erik D. kopierer så det antal vi skal bruge af hver bane. Enkelte banelæggere sender baner lige til at printe, men de fleste har behov for diverse tilrettelser med hensyn til layout, tekster, farver, løft af streger mm.
Lotte Hjort

Hjemmesiden og Facebook-siden 2017

Laura har startet vores Facebook-side, som hun og jeg løbende opdaterer med nyheder og billeder.
Hjemmesiden har jeg stadig ansvar for og forsøger at opdatere løbende. Der er stadig ikke ret mange, der selv skriver på den, men jeg skal også nok lægge det på siden, som bliver sendt til mig. Hvis nogen har ideer til forbedring af siden er de meget velkomne.
Lotte Hjort

ELITEUDVALGET 2017

2017 har igen været et godt ”eliteår” for Faaborg OK. Godt nok har vi ikke så mange eliteløbere, dvs. fuldtidssatsende landsholdsløbere som vi har haft, men det er jo ikke mange danske klubber der for 4.år i træk kan fremvise VM-medaljer og en VM-debutant –og kun én klub kan i 2017 præsentere begge vindere af årets ranglisteløb i Danmark!!
Tue Lassen vandt for 4. år i træk en VM-medalje, da han vandt sølv i Mix Sprintstafet, hvor han løb en fantastisk 3.tur på et tidspunkt, hvor Danmark var ved at være hægtet af.
Desuden lavede han særdeles stabile og godkendte præstationer i sine øvrige løb, og viste at han er en verdensklasseløber.
Caroline Gjøtterup fik sin VM-debut og kvalificerede sig meget flot til A-finalen i sprint, hvor hun blev nr. 36
Emma Klingenberg har jo meldt fra til landsholdet og har desuden været gravid det meste af 2017. Det har imidlertid ikke hindret hende i at stille op til alle årets ranglisteløb, hvor hun med flere medaljer (guld til DM-nat, sølv til både DM-sprint og DM-ultralang) beviste, at hun er helt med fremme i den danske elite. Hun endte også med at vinde den samlede danske rangliste, hvor Caroline i øvrigt blev nr. 3.

Tue vandt i øvrigt også guld til både DM-nat og DM-ultralang, og bronze til DM-lang, hvorved han også vandt den danske rangliste ganske overbevisende.
Økonomi og sponsorer har igen været på den fornuftige side, hvor især Faaborg-Midtfyn Kommunes bidrag har gjort, at klubben ikke har skullet bruge egne penge på at støtte vores eliteløbere.
Pressen og medierne har igen haft fint øje for Faaborg OK, hvor Tue og Emma fik fin avisomtale i forbindelse med DM-weekenden på Fyn, hvor de begge fik præsenteret deres nye vigtige roller som forældre!! Tue var ligeledes i januar nomineret som Årets Sportsnavn på Fyn 2016 ved det store Sportslørdag-arrangement, hvor Faaborg OK igen præsenterede orienteringsløb på allerfornemste vis. Stor tak til Hardy Hounsgaard fra Fyens Stiftstidende, som er god til at følge og præsentere især Tue og Emma.
Eliteudvalget har igen bestået af Søren Klingenberg og Morten Lassen.
Morten Lassen, formand for Eliteudvalget

Træningsudvalget 2017

Træningen i 2017 begyndte med Vintercuppen, i samarbejde med klubberne i Svendborg
og Odense. Faaborg arrangerede 2 dagløb i januar samt et dagløb og 1 natløb i februar. Alle løb med god tilslutning.
Straks i begyndelsen af marts startede vores træning torsdag eftermiddage. Hele 5 gange træning blev det til i marts, den midterste med efterfølgende spisning i klubhuset.
6. april var en af afdelingerne på Fynbo karrusellen forbi Sollerup i kombination med vor træning. Midt i april var der Påskeløb i Thy, og herefter var der træning torsdage til udgangen af maj. I samme periode deltog løbere fra vor klub i Sydfyns 5 dages.
Find vej dagen blev afholdt den 29. april i Pipstorn, hvor Erik L. m.fl. havde lavet et fint arrangement. Der var god tilslutning.
De første 2 uger af juni arrangerede Odense Orienteringsklub 5 Davs, så vores næste træning var midsommerstafet i Sollerup, med efterfølgende hygge om bålet.
Hygge var også temaet ved de sidste 2 træningssamlinger inden sommerferien, Faaborg Vest og Håstrup bypark. Det sidste på nyt terræn og fejring af Erik Damgård, som nu må løbe i H70 klassen.
En aktiv forårssæson var slut, og så var der sommerferie.
Efterårets træning startede i Millinge, hvor Tove og Aksel afholdt jubilæumsløb 2 x 75 år.
Behøver vi at nævne, at der også her var en rigtig hyggelig aften.
Herefter fulgte Faaborg 3-dages i august, som i år blev løbet i Sollerup, i Svanninge og til slut en sprint i Assens. Der var flot fremmøde, 90-100 løbere til hvert af de fine løb.
I september var der almindelige træningsløb torsdage. Et af disse blev afviklet i Svanninge Bjerge på baner anvendt til politimesterskab samme dag.
I oktober blev det igen træning om lørdagen, dog kun 2 gange på grund af efterårsferie og fordi vi løb divisionsmatch søndag den 22. oktober om oprykning til 1. division. Alle løberne ydede deres bedste, men vi fortsætter i 2. division.
Faaborg OK arrangerede klubmesterskabsløb d. 4. november i Svanninge Bakker for Svendborg, Odense og egen klub. Et godt arrangement – i flot vejr – hvor start og mål var nyt, så Bakkerne var ”vendt lidt om”. Om aftenen var der fejring af nye mestre i et fyldt klubhus.
Ved træningsløbet i Pipstorn i november var der inviteret skoleklasser fra Faaborg med.
På trods af et par heftige vinterbyger timerne inden løbet, dukkede der enkelte nye interesserede løbere op. Vi har set dem igen, dejligt.
Sidste træning i november var kurvetræning på nyt kort tegnet af Vagn Sørensen, som oven i købet havde sørget for solskin på en lørdag i efteråret 2017.
Decembers træning var de traditionsrige løb – et med afslutning med æbleskiver, og et juletræsløb ved klubhuset. Rigtig mange deltog i julemarchen ved Sollerup, som afslutning på 2017.
Fra udvalget skal lyde en stor tak til alle – som har lagt baner, tegnet – rettet og printet kort, taget tid, sørget for praktiske ting, pandekager, æbleskiver, juletræ, ja alt det der skal til, for at vi alle kan få gode træningssamlinger og arrangere gode løb. Til glæde for egne løbere og andre klubber. Vi håber I har lyst til at være med igen i det nye år.
Til medlemmer som ikke er blevet spurgt i det forgangne år – har du lyst til at hjælpe, så tøv ej – kontakt bestyrelse eller udvalg – klubben kan bruge din hjælp.
Tak til Alle.
Hans Erik Larsen.

Ungdomsudvalget 2017

Som udvalg betragtet har det ikke fungeret, men enkeltpersoner har skubbet på over for ungdomsløberene så vi har været OK repræsenteret ved fynbokarrusel, kredsungdomskurser og KUM.
Til Fynbokarrusellen har vi haft 9 ungdomsløbere med i alt 19 starter.
På ungdomskurserne og sommerlejrene har vi haft 3 løbere med på U1, i alt 7 gange, 6 på U2 i alt 12 gange og 4 på Junior i alt 7 gange.
Ved Årets KUM deltog der 5 fra Faaborg.
Bent Mikkelsen

MTB-O udvalget 2017

Vi er kun to MTB-o ere tilbage i klubben. Kurt har været mest aktiv og kørt 6 -8 løb. Jeg selv har kørt 3½ løb. Det halve var DM-lang, hvor jeg tog et ordentligt styrt ca. halvvejs.
Dagen efter blev det til en bronzemedalje på DM-mellem. Vi har ikke afholdt nogen arrangementer i 2017, men er blevet bedt om at lave et løb i 2018. Vi kender dog hverken tid eller sted på nuværende.
Erik Damgaard

Faaborg Samvirkende Idrætsforeninger 2017

Faaborg Samvirkende Idrætsforeninger er en sammenslutning af ca. 20 foreninger/klubber i faaborgområdet. FSI har egen bestyrelse bestående af Jørn fra Badmintonklubben, Dennis fra Skakklubben og undertegnede. FSI koordinerer projektet ”Åben Skole”, som vi er en del af. Foreningen er lavet så klubberne er fri for, hver især, at løbe skolerne på dørene og tilbyde deres kvaliteter. Nu er det sådan, at FSI fortæller skolerne hvilke tilbud der er i sammenslutningen, derudfra kan skolerne så lave ønsker, hvorefter tilbud og ønsker så samles. Vi har i efteråret hver onsdag i syv uger haft tre 5.-klasser på Uglen i halvanden time. Vi skal have de samme elever syv uger igen fra Påske og frem. Det har været en rigtig god oplevelse, og vi glæder os meget til foråret. Når jeg skriver vi, er det, størstedelen af SC.
Erik Damgaard

Klubhus 2017

Der er ikke meget at berette fra klubhuset. Det gamle hus kører som det plejer, med de udfordringer, der er i det. Ang. det nye er vi nået til lokalplanens høringsfase, når den er godkendt, skal der søges midler. Det vil jeg fortælle om til næste år.
Erik Damgaard

Rekrutteringsudvalg / find vej dag 2017

Find Vej blev i 2017 afviklet lørdag d. 29. april I Pipstorn, med stævneplads ved den nye bålhytte. vi havde tørt og godt vejr og der kom også en del nye forbi. Mange fra klubben var med og Seniorservice med Erik L i spidsen havde lavet et stort forarbejde og stod for det praktiske på stedet. De medlemmer der dukkede op, hjalp som guider med til at tage godt imod vore gæster: De blev budt velkommen, der blev udfyldt deltagerskemaer, talt om banelængder og -muligheder. Introducerede dem til kort, kompas og “brikker”. Hvordan ser poster ud, hvordan nordvendes kortet? Fulgte evt. på vej til post 1, og fortalte hvad man så i terrænet, og sammenholdt med kortet.
Fremmødet på dagen var pænt, men desværre er der ikke kommet nogle nye medlemmer ud af det store arbejde og det er jo lige som hele pointen med Find Vej dagen.
Tirsdagsholdet 2017
Holdet fungerer stadig på bedste vis, der er i årets løb kommet 5-6 nye medlemmer.
Vi går som vi plejer hver tirsdag fra 9.30 til 10.30 herefter social hygge til ca. 11.30.
Kaffebrygning og borddækning bliver klaret at en fast stab, lige som afrydning og opvask, alt fungerer bare.
Der har været holdt tre frokoster i årets løb:
Fødselsdagsfrokost d, 4. april med 62 deltagere, vi kunne være i klubhuset.
Høstfestfrokost d. 6. okt., hvor vi kunne være i klubhuset hvis vi også spiste i køkkenet. Vi valgte at købe platter i stedet for smørrebrød.

Julefrokost d.12. dec. Der var tilmeldt 72. Vi var så heldige, at “det gamle bibliotek” var ledigt. Her havde vi en hyggelig frokost, efter en god gåtur sundet rundt hvor der også var lidt opgaver til hjernen.
Den 15. august var vi på udflugt, den gik til Torø.
Efter en god gåtur rundt på Torø, længden bestemte hver især selv, fik vi en dejlig frokost i Torøhuse Forsamlingshus.
I “festudvalget” er der en lille ændring, Kirsten Skriver Larsen er byttet ud med Kirsten ensen. Det består derud over af Minna Andersen og undertegnede.
Eva Bæk.
Tak
Og så vil jeg gerne takke klubbens sponsorer og Faaborg Midtfyn kommune for økonomisk støtte.
De lokale skovejere, Naturstyrelsen og Faaborg Midtfyn Kommune for at stille arealer til rådighed, så det er muligt for os at dyrke vores idræt.
Og alle dem der arbejder på at få klubben til at fungerer, uden jeres store frivillige arbejde ingen klub.
Bent Mikkelsen

Motion for hjerne og hjerte