Begivenheder i 2015

Vinteren 2014/2015 var en let vinter, vi havde ikke meget sne og glat føre i skoven. Jeg menes kun en dag, hvor føret var rigtig dårligt. Men vi kom igennem uden af brække ben og arme.

Den 21. april 2015 holdt vi i Tirsdagsklubben forsinket fødselsdagsfest. Det skulle have været den 14. april, men på grund at visse omstændigheder kunne det ikke blive denne dag.
Vi var ca. 60 deltager og efter en gåtur på a. 1 time i det herligste vejr samledes vi over et pr stykke brød og kaffe m.v. Vi hyggede os og sang nogle sange og kl. ca. 12.15 var der opbrud.
Klubbens stiftelse er den 9.april 1996, så det var klubbens 19 års fødselsdag.

Tirsdagsholdet holdt den 1.sptember 2015 en kombineret høstfest og sommerudflugt. Man samledes nede ved Svanninge Sognegaard og kørte i bus til naturområdet ved søerne i Davinde.
Vejret var ikke det bedste til en udflugt idet det blæste kraftigt og der kom også nogle byger. Natten op til den 1.september var der kommet nogle kraftige byger så stierne var ikke i bedste stand. I området er der muglighed for at benytte forskellige ruter/stier hvilket man benyttede sig af. Selv om der også kom byger fik man da gået nogle kilometer.
Efter at alle var kommet til bussen kørte man igen til Svanninge Sognegaard hvor man indtog en let frokost inden man skiltes.
En tak til festkomiteen der havde tilrette lagt udflugten.

Tirsdagsholdet holdt den 8. december 2015 juleafslutning med ca. 60 af medlemmerne. Frokosten blev holdt efter den “gamle” læst med først en travetur på 1 time og derefter et par stykke madder skyllet ned med sange og kaffe m.v.
Kl. 13.15 kunne vi gå hjem, men traveturerne om tirsdagene er ikke slut de fortsætter som uændret.

Motion for hjerne og hjerte