Beretning 2016

Faaborg Orienteringsklub

 Beretning for 2016

Det meste af det der er sket i og omkring Faaborg OK i 2016, har alle vores udvalgsformænd M/K beskrevet meget fyldigt nedenfor, men der er lige nogle ting der ikke er omhandlet af de nedenstående udvalgsberetninger.

Fyns sprint cup: Vi arbejder stadig sammen med de øvrige fynske klubber om arrangementet og vi har fundet en rigtig fin form på det, hvor vi lagde terræn til søndag på et nytegnet kort over Assens, løbet var også WRE og JFM. Vi havde det forventede deltagerantal, og hele arrangementet blev afviklet på fornem vis.

Outdoor Sydfyn: Vi var i 2016 med til arrangerer MTB race og kunne også have tjent en pæn skilling til klubkassen, men det er jo kommet til at ligge i den weekend hvor der også er JFM, så vi måtte ud at hente hjælpere ude fra, som jo så skulle have deres del af hjælperlønnen, men der var dog et tilskud til klubkassen. Hele weekenden havde vi vores telt på pladsen, hvor folk kunne komme og prøve nogle små baner, i byen, helt gratis. Der kom 20 – 30 personer i de to dage.

DM for klubhold: Blev afholdt den 9. oktober i Svanninge Bjerge, med Ethna Cavanagh som stævneleder. Arrangementet klappede hele vejen igennem og vi har i klubben stor ære af at have lavet et fint arrangement.

Skolearrangementer: Her under skolemesterskabet i september betyder at vi i løbet af året har haft kontakt med ca. 800 skolebørn/unge til forskellige arrangementer.

Bestyrelsesarbejdet: Udover de sædvanlige bestyrelsesmøder jævnt fordelt over året, har vi også været til møder med kommunen, DOF, i Sydkredsen og de andre fynske klubber med henblik på Fyens sprint cup og DM weekend i 2017.

Kortudvalget

Kortudvalget består af Hans, Erik D., Olav, Morten og Lotte (formand).

Assens: Nyt kort til Sprint-cup og WRE. Det var et kæmpe arbejde især for Morten, der havde hjælp fra Dof’s kortkonsulent Søren Germand.

Pipstorn: Nyt kort tegnet på de nye grundmaterialer. Der er sat faste poster ud.

Svanninge Bjerge: Gennemrevideret til DM for Hold i oktober.

Øvrige kort er blevet rettet efter behov i forbindelse med træningsløb.

Ved næsten alle træningsløb er baner og kort blevet rettet til og printet ud, og Erik har kopieret.

Jeg vil foreslå at klubben laver et condes-kursus for banelæggere med lidt erfaring med condes.

Kortudvalget består udelukkende af 65+ mennesker, så man bør begynde at finde yngre kræfter til at løfte opgaven. Der kommer et tidspunkt hvor man (jeg) ikke gider sætte sig ind i nye it-systemer mere! I løbet af 3-5 år skal hele udvalget være skiftet ud med yngre medlemmer, selvom vi gamle stadig gerne vil hjælpe til. Oliver har heldigvis meldt sig til at lære at tegne kort, så vi vil prøve at få ham med i løbet af foråret. Men de unge rejser jo væk til uddannelse på et tidspunkt.

Lotte Hjort

Hjemmesiden og Facebook-siden

Der er desværre ikke så meget aktivitet, der kommer ikke meget fra klubbens medlemmer, begge trænger til et løft.

Lotte Hjort

Eliteudvalget

Endnu et fantastisk flot år for Faaborg OKs Eliteløbere. Tue Lassen vandt VM-guld og EM-sølv i mixsprint-stafetten, og en gylden DM-weekend gav DM-guld til både Tue og Emma, samt til damestafetholdet Caroline, Sarah og Emma – ud over årets andre DM-medaljer!

Internationale medaljer og resultater

Tue Lassen fik VM-guld i Mix Sprintstafet ved at løbe en særdeles sikker og overbevisende 2. tur, hvor han bragte Danmark i front. Tue løb nok næsten sit livs løb og både overhalede og løb fra den svenske herre – og var på den måde stærkt medvirkende til at Maja Alm kunne løbe guldet hjem.

Tue havde skuffet ikke mindst sig selv i den individuelle sprint, hvor han løb en sløj finale efter ellers at have vundet sit indledende heat.

Tue vandt også EM-sølv i Mix-sprintstafet i Tjekkiet og blev nr. 2 i den samlede World Cup i Mixsprintstafet.

Caroline Gjøtterup har også haft en rigtigt god sæson i 2016, hendes 1. år som senior. Caroline blev udtaget til landsholdet ved 2 World Cup-arrangementer, hvor hun klarede sig ganske fornuftigt; og i 2017 er hun blevet udtaget til Landsholdsgruppen, så stort til lykke til Caroline.

DM-resultater m.m.

Ved DM-sprint vandt Emma sølv, Tue bronze, Inger Andersen (D75) og Hans Larsen (H75) bronze

Ved DM-nat vandt Emma guld og Tue bronze.

Ved DM-mellem vandt Emma bronze og Tue sølv.

Ved DM-lang vandt Emma og Tue guld og Inger (D75) bronze Ved DM-ultralang vandt Emma sølv.

Ved DM-stafet vandt Caroline, Sarah og Emma guld 

Økonomi og sponsorer

Økonomisk har det igen været et rigtigt godt år, da vi har været ”heldige/dygtige” nok til at få sponsorater hjem. Her skal især nævnes Faaborg-Midtfyn kommune som stor sponsor. Stor tak til alle vores sponsorer.

Pressen og medierne 

Det har igen-igen været et utrolig godt år i medierne, hvor vores mangeårige medaljehøst efterhånden har bevirket, at pressen selv følger med i vores resultater og for den sags skyld i vores løbere. Fyens Stiftstidende/Fyns Amts Avis kan ubetinget udnævnes til Danmarks bedste ”orienteringsløbs-medium” med en særdeles flot dækning af VM i Sverige. Og i forbindelse med DM for hold var der en fin artikel og flotte billeder med Tue. I det hele taget har Faaborg OK et fint samarbejde med Fynske Medier og for 7. år er Faaborg OK valgt som repræsentant for orienteringsløb til Sportslørdag på Fyn, hvor vi igen havde en flot stand. Tue var i øvrigt begge nomineret som Årets Sportsnavn 2016 på Fyn

Eliteudvalget 

Udvalget har bestået af 2 personer, Søren og Morten – og heldigvis har økonomien været så god, at vi har kunnet yde flotte tilskud til vores løbere, og heldigvis uden at belaste klubbens økonomi.orten Lassen, formand for Eliteudvalget

Træningsudvalget

2016 startede som sædvanlig med vintercuppens 8 dagløb og 3 natløb. 

Faaborg stod for 3 af dagløbene og 1 natløb. Tilslutningen var nogenlunde som de foregående år, 60 – 90 til dagløbene og 30 – 35 til natløbet.

Den 10. marts startede vores eftermiddag – aften træningsløb Kl. 17.30. med løb på mindre områder med mange poster, første løb med klubspisning bagefter.

Den 12. april startede Sydfyns 5 davs i Svendborg hvor vi som sædvanlig deltog. Find-vej- udvalget holdt deres årlige Find-vej dag den 30. april med start ved Faaborg Gymnasium.  Der var rimeligt god tilslutning.

 De næste 4 torsdage var der opfølgende løb fra klubhuset, sideløbende med OO 5davs.   Midsommerstafetten blev som sædvanlig et tilløbsstykke på en dejlig sommeraften med godt vejr og bagefter hygge omkring bålet med grillpølser og Rita og Olavs pandekager. 

Efterfølgende var der kun forårets hyggeløb tilbage inden sommerferien.

Det blev afviklet på Faaborg Vest. Kurt A. var banelæggere, men skulle desværre på arbejde og måtte have flere af familien til at klare postudsætning og inddragningen. Start og mål var stadig på byens bedste stævneplads ude ved Lise, der fungerede som værtinde og dækkede op med snaks og vin på ”Karl. Andersens Plads”.

Efter ferien startede vi oppe på Haastrupbjergvej, hvor Anja og Henning i anledning af Hennings  50 års fødselsdag havde de inviteret til løb i deres egen skov. Bag efter blev der serveret et lækkert traktement. Faaborg – tredages:

  1. etape i Svanninge Bakker
  2. etape i Sollerup
  3. etape sluttede med by- sprint i Faaborg.

Efter tredages var der de ugentlige træninger med en god tilslutning 15 – 25 deltagere.

Svendborg inviterede til fælles klubmesterskabsløb 2016 for OO og Faaborg i Lakkendrup. Det blev igen et løb med overraskelser og nye mestre i flere klasser. Bagefter mødtes vi i klubhuset til spisning og pokaloverrækkelse.  Det blev også en rigtig hyggelig dag – aften.

December begyndte med hygge løb i Faaborg Vest, hvor Kaj og Margit inviterede ind på Gløgg og æbleskiver. 

Juletræsløbet var overdraget tit sidste års vindere Erik Ljungdal, som lagde et kæmpearbejde i forberedelserne til dette års løb. Der var opgaver ved alle poster og for at komme videre skulle man vælge de rigtige svar. 

Træet blev fundet af Amanda og Aske og som belønning måtte slæbte den ned til klubhuset, hvor det blev pyntet, danset omkring det og bordene var dækket op. Traditionen tro blev der blev serveret varm kakao, gløgg, kaffe og æbleskiver, så alle kom i julestemning.

2016 sluttede med julemarch. Olav var arrangør på en tur rundt om Nørresø, hvor der var god tilslutning til de 6 km.

Der er mange, der har lagt baner til årets træningsløb og nogle har været på mere end en gang. I har alle gjort et stort stykke arbejde ved lægge nogle gode baner, som vi alle har nydt at løbe. Jeg håber I vil fortsætte med banelægning 2017, da det er en nødvendighed for at vi kan fortsætte med at mødes en gang om ugen til O – løb og hyggelig samvær.

Tak til alle for jeres indsats i 2016.

Aksel Skovlyst

Ungdomsudvalget

Som udvalg betragtet har det ikke fungeret og det bære formanden ansvaret for, men enkeltpersoner har skubbet på over for ungdomsløberene så vi har været OK repræsenteret ved fynbokarrusel, kredsungdomskurser og KUM.

Til Fynbokarrusellen har vi haft 5 ungdomsløbere med i alt 17 starter.

På ungdomskurserne og sommerlejrene har vi haft 3 løbere med på U1, i alt 9 gange, 4 på U2 i alt 9 gange og 4 på Junior i alt 7 gange.

Ved Årets KUM deltog der 4 fra Faaborg.

Bent Mikkelsen

MTB-O udvalget

Det har været et meget stille år i MTB-afdelingen. Kurt har kørt 5-6 løb og undertegnede har kørt et enkelt. Christoffer har slet ikke haft tid i år. Heller ingen nye har haft lyst til at prøve.

Erik Damgaard

Arrangementsudvalget

I 2016 har vi været med til at planlægge følgende arrangementer:

Påskeløb

I marts blev Påskeløbene afviklet ved Kolding. Da det var så tæt på besluttet vi, at vi ikke ville arrangere en klubtur. Da påskeløb er et utrolig hyggelig stævne, hvor klubben har meget sociale samvær, afholdt vi en fællesspisning efter 3. etape. Der blev serveret eftermiddagskaffe, aftensmad og en utrolig lækker påskekage i Ebberup. Der var 30 der deltog i denne hyggelige afslutning på påskeløbet.

Særligt træningsløb

Rita og Olav har sørget for følgende forplejning: Torsdag d. 21. april, aftenen før Store bededag, blev der serveret varme hveder efter træningsløbet. Torsdag d. 16. juni som afslutning af midsommerstafet blev der serveret grillpølser.

Der har været kiosk ved de 3 etaper af Faaborg 3 dags. Helle sørgede for grillpølser til afslutning af stævnet.

Fejring af verdensmestre

I sommer 2016 blev Tue verdensmester for andet år i rap i Sverige. Det er fantastisk. Efter afvikling af DM-hold d. 9. oktober, arrangeret vi en reception for at fejre Tue. Lene Høsthaab fra Faaborg-Midtfyn Kommune og Lars Lindstrøm fhv. landsholdstræner deltog. Forplejningen bestod af kold buffet øl, vin og vand.

Klubtur

Høstopen blev afviklet sidst i oktober på Bornholm. Her arrangeret vi vores klubtur. Bent sørgede for at leje en bus og han fungerede som chauffør under hele turen. Søren fik en god lejeaftale sat i stand med Rø Medborgerhus, som vi efterhånden kender så godt. Der var 34 klubmedlemmer der deltog i turen. De ledige pladser blev udbudt til andre klubbers medlemmer. Alle pladser blev optaget. Lørdag aften tog vi alle sammen ud og spise på en tætliggende restaurant.

Klubmesterskab

Lørdag d. 19. november blev der afviklet klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Festen blev holdt i klubhuset. Der var 19 der deltog, da det faldt sammen med et ungdomstræningsløb.

Juletræsløb

Lørdag d. 10. december afviklede Erik L. et velforberedt og spændende juletræsløb med 42 deltager. Da juletræet blev fundet, blev det pyntet og danset omkring. Efterfølgende blev der serveret gløgg, æbleskiver, kakao og kaffe.

Der er mange i klubben der hjælper til ved mange af disse events, mange tak for det. 

                                                                                                                   Ethna Cavanagh

Klubhus

Klubhusudvalget har koncentreret sig om det nye klubhus. Vi har holdt flere møder hvor specielt ønsker og behov har været på dagsordenen. Vi er nu nået til et udkast, hvor det nye hus skal placeres lidt SV for det gamle. Vi er tilfreds med udkastet og spændt på om det kan realiseres. Nu skal der bare findes penge.

Erik Damgaard

Rekrutteringsudvalg / find vej dag

Find Vej blev i 2016 afviklet lørdag d. 30 april ved Sundet, med stævneplads ved Gymnasiet. I modsætning til året før holdt himlens sluser sig lukket, og vi havde tørt og godt vejr. Mange fra klubben var med, fra Seniorservice både til forarbejdet og det praktiske på stedet. Mange medlemmer dukkede op, og hjalp som guider med til at tage godt imod vore gæster: De blev budt velkommen, der blev udfyldt deltagerskemaer, talt om banelængder og -muligheder. Introducerede dem til kort, kompas og “brikker”, som vi jo bare kalder registrerings-enhederne. Hvordan ser poster ud, hvordan nordvendes kortet? Fulgte evt. på vej til post 1, og fortalte hvad man så i terrænet, og sammenholdt med kortet. 

De samme entusiastiske medlemmer tog vel imod gæsterne, når de kom tilbage fra deres “bane”, som vi kalder det. Snakkede med dem, om de fandt det hele, om oplevelsen, brikker, tider osv. Guiderne uddelte diplomer og “Til-gode”-beviser, og blev overrakt sammen med klubfolderen, med forårets resterende træningsprogram.

Det sidste, klubfolderne, vil jeg gerne fremhæve; for de er guld værd ! Helt afgørende for at rekruttere nye medlemmer, synes jeg, for det er jo det, formålet med Find Vej Dagen i bund og grund er.

Jeg har specielt fremhævet alt det, som medlemmer selv gjorde for vore gæster. Dels fordi det er så afgørende, at også andre end en håndfuld ældre med ‘lyse hoveder’ viser sig dén dag; dels fordi der faktisk var rigtig mange – også yngre – fra klubben, som var mødt frem og tog del i at guide vore gæster. Tak til alle jer – I gjorde det godt!

Sprintbanen var også et hit dén dag. Ingen tvivl om, at vi vil gentage succes’en dermed på Find Vej Dagen 2017, lørdag d. 29. april i Pipstorn.

Jeg synes også her, at en særlig ros skal lyde til træningsudvalget/bestyrelsen, der som opfølgning havde planlagt en masse fælles-kørsel fra klubhuset, når der de følgende torsdage var træningsløb rundt om på Fyn. Alt herom stod også i folderen – og kom på hjemmesiden, så vore mange nye kunne få grundig, men også nødvendig, og god hjælp til at komme med i klubbens aktiviteter. Super idé!  Hvis tilbuddet ikke blev anvendt i særlig grad, så var det i alt fald ikke, fordi det ikke var godt; måske vi lige manglede lidt mere præcisering og forklaring om kommende træninger og løb; måske vi selv skulle ha’ forberedt os lidt bedre til at gøre reklame derfor.

Eller måske det mest var, fordi de fleste gæster egentlig var interesseret i blot én oplevelse i skoven – på selve Find Vej Dagen – og ellers havde nok i andre fritidssysler hjemme og andre steder.

Erik Ljungdal

 

 

Tirsdagsholdet

Holdet har fungeret på sin sædvanlige måde, ved at mødes hver eneste tirsdag uanset vejr og vind.

Der er godt 80 medlemmer, og fremmødet har været mellem ca. 75 og godt 50.

Der har været de sædvanlige 4 aktiviteter i løbet af året:

12. april: Fødselsdagsfest

Der var så stor tilmelding til vores 20 års jubilæum, at klubhuset ikke kunne rumme os. Vi var så heldige, at vi kunne låne lokaler på det gamle bibliotek.

Festen forløb fint, vi fik sild, tillavet af den sædvanlige sildepigeflok, herefter indkøbt smørrebrød og til sidst en ostemad, igen klaret af dem der plejer at have denne tjans.

Der blev under holdt af de af vore medlemmer som synger i ”Efterklang”. Kaj Teinholt arrangerede et lille syngestykke fremført af håndplukkede medlemmer.

16. august: Udflugt til Ærø

Vi lejede en bus til at bringe os til Svendborg, hvorfra vi sejlede til Ærøskøbing. De fleste brugte en time i Ærøskøbing, og tog så bussen til Søby, her var der lidt tid til at studere området inden frokosten på Kaffe Arthur. Herefter hjemtur Søby – Faaborg.

4. oktober: Høstfestfrokost

Tilmeldingen var 62 personer, så vi kunne være i klubhuset. Frokosten gik på sædvanlig vis med sild smørrebrød og ost. Der blev sunget mange drikkeviser. Festudvalget havde valgt at bryde op på de sædvanlige pladser, så de nye medlemmer ikke skulle lede efter et sted at sidde, det blev ikke modtaget med lige stor glæde af alle.

13. december: Julefrokost

Vi kunne igen klemme os ind i klubhuset. Samme menu som de andre frokoster. Der var en lille overraskelse, det var jo den 13. altså Luciadag. Festudvalget arrangerede et lille Luciaoptog, bestående af tre mænd. Det var også en overraskelse for de tre. Der blev igen sunget drikkeviser, selv en på russisk.

Ved alle vore fester er der dækket op med farverige duge og dekorationer med naturting, også klaret af et medlem.

Eva Bæk

Tak

Og så vil jeg gerne takke klubbens sponsorer og Faaborg Midtfyn kommune for økonomisk støtte. De lokale skovejere, Naturstyrelsen og Faaborg Midtfyn kommune for at stille arealer til rådighed, så det er muligt for os at dyrke vores idræt.

Og alle dem der arbejder på at få klubben til at fungerer, uden jeres store frivillige arbejde ingen klub.

Bent Mikkelsen  

Motion for hjerne og hjerte