Indkaldelse til generalforsamling

Faaborg orienteringsklub

Indkaldelse til Generalforsamling

den 9. februar 2017 kl. 19.00 i klubhuset.

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
  3. Forelæggelse ar det reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkommende forslag.
  5. Fastlæggelse af planer og budget, samt fastsættelse af      kontingent for det kommende år.
  6. Valg af Bestyrelse ulige år. a) Valg af formand -Bent Mikkelsen, b) valg af bestyrelsesmedlem – Johnny Rosenkjær
  7. Valg af 1 suppleant – Morten Pedersen
  8. Valg af 2 revisorer – Lis Knudsen og Ervin Erhorn, samt en revisorsuppleant – Frank Petersen
  9. Eventuelt

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen punkt. 4, skal være bestyrelsen i hænde senest den 2 februar 2017.

Motion for hjerne og hjerte