Generalforsamling 2021

Faaborg orienteringsklub

Indkaldelse til generalforsamling

den 16. september 2021 kl. 19.30 i klubhuset,
Odensevej 150, 5600 Faaborg.

Bestyrelsen har dog set sig nødsaget til at tage en beslutning som ellers er et generalforsamlings anliggende, nemlig fastsættelse af kontingent, dette er vedtaget af bestyrelsen til at være uændret i 2021.

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
3. Forelæggelse ar det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkommende forslag.
5. Fastlæggelse af planer og budget, samt fastsættelse af

kontingent for det kommende år (dette er fastlagt af bestyrelsen i år).
6. Valg af Bestyrelse lige år på valg er:
        a) formand – Bent Mikkelsen
        b) 1 bestyrelsesmedlem – Anja Hedemann                                                 
7. Valg af 1 suppleant – Johnny Rosenkjær
8. Valg af 2 revisorer – Frank Petersen og Ervin Erhorn
     samt en revisorsuppleant – Morten Heidtmann Pedersen
9. Eventuelt

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen punkt. 4, skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. september 2021.

Skriv et svar