Generalforsamling 2023 6 februar kl. 19.00

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling den 6. februar 2023 kl. 19.00 i klubhuset, Odensevej 150, 5600 Faaborg

Se Dagsorden her

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen punkt. 4, skal være bestyrelsen i hænde senest den 30. januar 2023.

Skriv et svar