Klubmesterskaber 4 november

Indbydelse Klubmesterskaber 2017

Klubmesterskab for de fynske orienteringsklubber lørdag den 4. november 2017 kl. 1300. Arrangør Faaborg OK

Der er baner til alle

Mødested: Bjergevej 10, 5600 Faaborg

Kort: Svanninge Bakker, 1:7500, ækvidistance 2,5 m, rettet 2017. 

Der tilbydes følgende baner med fri tilmelding:

Bane Længde Klasser v. Faaborg OK klubmesterskab
1 7 km H17-20, H21
2 6 km H35-49, D17-20, D21
3 5 km H50-64, D35-49
4 3,5 km H65-, D50-64, D65-
5 4 km mellemsvær H13 -16, D13-16
6 3 km let H11-12, D11-12
7 2,5 begynder H10, D10

 

Tilmelding via http://o-fyn.svok.dk senest 31. oktober 2017.

Pris 25 kr, der betales klubvis til Faaborg OK’s konto 0828-8015771705.

Tilmelding på dagen koster 25 kr + evt. brikleje.

Der anvendes SI – kontrolsystem, husk derfor at opgive dit briknummer ved tilmeldingen.

Start: Put & Run kl. 1300 – 1400

Parkeringsplads begrænset. Kantparkering mest muligt ud i rabatten, da vejen er smal. Afstande: Parkering til stævneplads 300 m. Stævneplads til start 450 m.

Nærmeste offentlige toilet er ved p-plads nord for restauration Skovlyst, Odensevej 169 eller ved Faaborg OK’s klubhus, Odensevej 150, 5600 Faaborg.

Banelægger: Mogens Bøgh

Skriv et svar