Nyhedsbrev okt 14

Nyhedsbrev okt. 2014

Sommeren går på hæld og efter et fantastisk forår, fortsatte de gode resultater med at komme i store mængder. Vores eliteløbere har sat deres præg på landsholdet og dets præstationer, men også alle andre har ydet deres, det være sig såvel ved JFM som til DM, hvor der kom mange medaljer til Faaborg.

Jeg vil gerne takke for den opbakning, der har været til vores divisionsmatcher. Vi vandt jo 2. div., og skulle løbe om oprykning. Vi vidste, det ville blive svært, med de afbud vi kendte på forhånd. Det lykkedes da heller ikke, men vi var faktisk tættere på end jeg havde regnet med. Jeg vil gerne rose jer alle for viljen til at prøve. Vi var den eneste klub der ikke havde nogen udgåede eller diskede løbere. De andre klubber havde en del. Odense rykker faktisk ned i 2. div. På det grundlag, de havde 8 diskede/udgåede løbere og tabte med 3 point til HTF. Vi tager et år mere i 2. div. og glæder os til nogle gode dyster med/mod Odense. (Kampen om Fyn)

De gode resultater kommer ikke af sig selv, I har været meget flittige til træningerne hen over sommeren og efteråret. Tak til træningsudvalger og alle, som har hjulpet. Specielt en træning vil jeg dog nævne, den i V. Åby, som Oliver havde lavet og gennemførte med lidt konsulentbistand. Det faktum, at han skulle fremstille et kort først, fortæller jo bare om hvilken energi han har lagt i det. Tak for det og tak for en fin artikel i avisen.

Træningsprogrammet frem til jul ser også spændende ud, med Ryslinge som det første.

Faaborg 3-dages var som sædvanlig godt arrangeret og godt besøgt med ca. 100 deltagere hver gang. Konceptet med en sprint til sidst virker godt, så er der tid til præmieoverrækkelse og pølser.

Ud over de almdelige træningsløb er der jo planlagt en tur til Bornholm d. 24. – 26. okt. Der er for nuværende tilmeldt 41, vi skal gerne op på 50 – 54 pers., så det ikke skal blive en for stor økonomisk belastning for klubkassen, så hvis du stadig går og tænker, så tænk hurtigt og bliv meldt til.

Den 1.nov. er der klubmesterskaber i Frederikshåb. Det er mange år siden, vi har haft mulighed for at tage hjem og holde klubfest efter mesterskabsløbet, det vil jeg arbejde på, at vi gør i år. Husk at tilmelde jer i de klasser, som passer til jeres alder! ( Er I i tvivl, så spørg en fra træningsudvalget)

Ud over arbejdet i klubben, har vi afviklet skolemesterskaber i o-løb for Dansk Skoleidræt. Der deltog 430 elever. Det var en fin dag med mange glade unge mennesker. Bare nogle af dem ville falde for vores dejlige sport.

Det forsøger vi selvfølgelig at gøre noget ved. Projektet med faste poster omkring Sundet er berammet til indvielse d. 12. nov, så kan alle skolebørn, og for såvidt alle andre, komme ud at løbe o-løb.

I den forgangne måned har vi faktisk ydet konsulentbistand til 180 elever og lærere fra hhv. Enghaveskolen og Toftegårdsskolen.

Erik

Motion for hjerne og hjerte