Generalforsamling 2021

Faaborg orienteringsklub

Indkaldelse til generalforsamling

den 16. september 2021 kl. 19.30 i klubhuset,
Odensevej 150, 5600 Faaborg.

Bestyrelsen har dog set sig nødsaget til at tage en beslutning som ellers er et generalforsamlings anliggende, nemlig fastsættelse af kontingent, dette er vedtaget af bestyrelsen til at være uændret i 2021.

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
3. Forelæggelse ar det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkommende forslag.
5. Fastlæggelse af planer og budget, samt fastsættelse af

kontingent for det kommende år (dette er fastlagt af bestyrelsen i år).
6. Valg af Bestyrelse lige år på valg er:
        a) formand – Bent Mikkelsen
        b) 1 bestyrelsesmedlem – Anja Hedemann                                                 
7. Valg af 1 suppleant – Johnny Rosenkjær
8. Valg af 2 revisorer – Frank Petersen og Ervin Erhorn
     samt en revisorsuppleant – Morten Heidtmann Pedersen
9. Eventuelt

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen punkt. 4, skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. september 2021.

Instruktion til Faaborg 3-dages Etape 3

Instruktion til 3. afdeling af Faaborg 3-dages den 26. august 2021

Kort: Nytegnet 2021.

1:5000 (bane 1) 1:4000 (øvrige baner.)

Afstande:

  • Fra P til stævneplads 150 m. Følg sort – gul markering.
  • Fra stævneplads til start 80 m. Følg blå markering.
  • Fra målpost til aflæsning på stævneplads 100 m. Der er rød – hvid markering.

Terræn: Overvejende bymæssig bebyggelse, stier og veje. Sko uden metal er at foretrække. Korte bukser kan sagtens bruges.

Banerne 1 – 5 krydser meget trafikerede veje. Sker det i nærheden af lyskryds, skal disse benyttes. Alm. færdselsregler skal overholdes.

Forbudte områder: Ud over de almindelige forbudte områder markeret på kortet, er det forbudt at løbe over fodboldbaner hvor der spilles kamp eller trænes.

Der er toilet på stævnepladsen.

Opvarmning må kun finde sted på stævnepladsen og på vej til start. Resten af byen er løbsområde.

Instruktion Faaborg 3-dages 1 etape

Mødested: Kegleholme, Grønderupvej 8, 5600 Faaborg

Det er stort set samme vej mellem start/mål og parkering/brik-aflæsning, ved siden af brik-aflæsning vil der være mulighed for køb af baner på dagen og udlevering af lånebrikker, også dem der er forudbestilt.
Afstanden mellem parkering og start er ca. 400 meter.

Efter målgang skal man huske at få aflæst sin brik når man kommer tilbage til p-område/”stævnepladsen”.

Vi gør også opmærksom på at vi har valgt ikke at have drikkelse i mål. Så man skal huske selv at medbringe vand.

Banelængder:

Bane 1: 6,7 km
Bane 2: 5,1 km
Bane 3: 3,6 km
Bane 4: 2,7 km
Bane 5: 4,0 km
Bane 6: 2,6 km
Bane 7: 2,4 km