Løb julen ind med og i Faaborg OK !


Hermed invitation til   Æbleskive-juleløb  lørdag d.4/12

hos Margit, adr: Peter Hansensvej 38, 5600 Faaborg

Start kl.13 – der anvendes SI-brikker.  Omklædning mulig.

Der bydes traditionen tro på æbleskiver og glühwein efter løbet, under hyggelige former hos Margit. Man kan evt. disponere sit løb, så man er tilbage ved 14-14:30-tiden.

Alle kan være med og er velkomne !
Baner:

En let bane – “Jule-let” – 1,5 km

Tre svære baner: 2,0 km – 2,5 km – 3,1 km.
Idet banerne kan kombineres, giver det disse 7 muligheder:

Kort svær:
 “Julekurv” – 2,0 km
 “Bambi” – 2,5 km
Juletræ” – 3,1 km

Mellemlang svær:
4,5 km – 2 kort = Julekurv + Bambi
5,1 km – 2 kort = Juletræ + Julekurv
5,6 km – 2 kort = Bambi + Juletræ

Lang svær:
7,6 km – 3 kort = Juletræ + Bambi + Julekurv

Endelig kan man som løber på svær bane varme op med den lette bane, hvorved der igen bliver 7 flere kombinationer, og den længste når derved op på 9,1 km.

God fornøjelse!
Erik Ljungdahl, banelægger. Mærk luften og naturen 🙂

Generalforsamling 2021

Faaborg orienteringsklub

Indkaldelse til generalforsamling

den 16. september 2021 kl. 19.30 i klubhuset,
Odensevej 150, 5600 Faaborg.

Bestyrelsen har dog set sig nødsaget til at tage en beslutning som ellers er et generalforsamlings anliggende, nemlig fastsættelse af kontingent, dette er vedtaget af bestyrelsen til at være uændret i 2021.

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
3. Forelæggelse ar det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkommende forslag.
5. Fastlæggelse af planer og budget, samt fastsættelse af

kontingent for det kommende år (dette er fastlagt af bestyrelsen i år).
6. Valg af Bestyrelse lige år på valg er:
        a) formand – Bent Mikkelsen
        b) 1 bestyrelsesmedlem – Anja Hedemann                                                 
7. Valg af 1 suppleant – Johnny Rosenkjær
8. Valg af 2 revisorer – Frank Petersen og Ervin Erhorn
     samt en revisorsuppleant – Morten Heidtmann Pedersen
9. Eventuelt

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen punkt. 4, skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. september 2021.

Motion for hjerne og hjerte