SeniorService

Der er dannet en ny klub i klubben, som tager tråden op fra tirsdagsklubbens oprindelige formål:

  • at være klubben behjælpelig med stort og småt (f eks reparation og vedligeholdelse af udstyr, oprydning mm),
  • at være en social klub for de gamle o-løbere
  • at være en ugentlig motionsmulighed

Vi mødes onsdag kl 9.30 (om sommeren kl. 09.00 ) i klubhuset. Der er måske bestemt på forhånd hvad vi skal, ellers går/løber vi tur og ikke mindst får kaffe og rundstykker.

Vi er nu i alt ca 15 medlemmer, som deltager når vi kan.

Hvis man ikke kan komme, melder man afbud til Lotte eller ErikD.

Af foreløbige aktiviteter kan nævnes: Besigtigelse af hegnsovergange i Svanninge Bakker, stolpelavning til reparation af overgangene, lidt rekognoscering i skoven, montering af nye poststativer/enheder , mm. 

 

Lotte

Motion for hjerne og hjerte