Nyhedsbrev-apr14

Klubbens hidtil største arrangement er vel overstået. Alle meldinger går på at det har været en succes hele vejen rundt. Mange af jer har brugt et utal af timer, de sidste måneder og uger, på at få alt til at klappe. Vi i arrangørgruppen og bestyrelsen kan ikke takke jer nok for jeres indsats.

Fremtidige arrangementer kan virke små i forhold til.

Torsdag var jeg rundt på stævnepladsen sammen med borgmesteren, han var vildt imponeret over hele stævnet og strukturen omkring det.

Efter stævnet har jeg talt med skovejer, skovfoged og embedsmænd fra de berørte skove, de udtrykker alle stor tilfredshed med vores samarbejde og den måde vi efterlader skov og stævneplads på. Det er al sammen jeres fortjeneste.

Fra løberne har der også været stor ros til både skove og baner, ja- til hele stævnet.

Selv om meget tid er gået med påskeløb, havde vi et ret omfattende arrangement d. 5. april. Vi havde Find Vej arrangementer tre steder, Ringe, Ryslinge og Gåsebjergsand. Arrangementer med ret forskellig succes må man sige. I Ringe kom der ikke et øje. I Ryslinge kom der ca. 25, to af dem har været til træning flere gange siden. På Gåsebjergsand var der ca. 75 gæster. Som sædvanlig var det breddeudvalger med Inger og Ole i spidsen, der stod for de arrangementer. Tak for det.

Den almindelige træning har ikke været forsømt, faktisk godt besøgt, det har jo været et fantastisk forår. I den lige rundsendte kalender kan I se, at der er masser af muligheder for at komme ud at løbe de næste to måneder. Husk I gør det nemmere for arrangørerne, hvis I tilmelder jer i forvejen. Vær opmærksom på, at 5. afd. af Svendborgs løb er faldet ud. Det findes på tilmeldingen

Bemærk at der på torsdag er træning med efterfølgende spisning. Husk tilmelding!

Så var vi til en rigtig tæt divisionsmatch, hvor alle ydede en fantastisk indsats, men marginalerne var os imod. Aldrig har det været så tæt i en hel match.

Af kommende arrangementer er der i weekenden 10.-11. maj KUM, hvor vi har seks løbere med, det er ca. halvdelen af vores aktive ungdomsløbere, så det er vel ok.

Fyns Sprint Cup afvikles i samarbejde med OO, Svok og Melfar d. 24.– 25. maj.

Vi har 1. etape i Faaborg lørdag kl. 11, hvor Inge Skovgaard Knudsen er banelægger og Johnny er stævneleder.

Der arbejdes stadigvæk hektisk på hjemmesiden.

Erik

Motion for hjerne og hjerte