Nyhedsbrev nov 14

Selv om vi næsten ikke kan mærke det, så siger kalenderen efterår. Aktiviteterne er dog ikke blevet mindre. Efter en fantastisk tur til Bornholm, hvor vi løb i nogle, for de fleste af os, helt anderleds terræner, end dem vi kender.  For at få fyldt bussen, havde vi tilbudt andre klubbers medlemmer at deltage, på lige fod, i  klubturen. Det er altid spændende hvordan det forløber med nogle ”fremmede” i gruppen.  Denne gang var det en fornøjelse at være sammen med dem, de faldt ind, som om de altid havde været der. Søren mente også det var gået så godt, at når transfervinduer åbner igen til januar, skulle de alle være velkomne i klubben. Herfra skal lyde en kæmpe tak til Søren og Bent for turen,  det er helt jeres fortjeneste, at den blev til noget.

Weekenden efter var der kaldt til klubmesterskaber i Frederikshåb. Det blev en fin dag, hvor Kolding havde lavet nogle gode baner. Hvem der blev mestre kan ses på hjemmesiden. De blev forøvrigt hyldet til aftenens mesterskabsfest, som Ethna og Søren havde tilrettelagt. Også her en stor tak. Oliver blev ved den lejlighed kåret som årets ungdomsløber. Tillykke med det! Vi mangler at uddele de voksnes fiduspokaler, men det vil ske ved en senere lejlighed.

Vi har en del arrangementer i fremtiden, nogle af dem af en art, hvor I bare skal komme og være med, andre gange har vi brug for lidt hjælp.

Onsdag den 19. nov.  har vi indvielse af projekt ”faste poster på Sundet”.  Det begynder kl. 13 ved Forum Faaborg.  Nogle direkte adspurgte har meldt sig som hjælpere, men har du/I  tid og lyst den dag, er det altid godt at se så mange grønne trøjer som muligt. Der kommer gæster fra DOF, skolerne i Faaborg, kommunalbestyrelsesmedlemmer og sponsorer. Jeg vil gerne vide om I kommer, så jeg kan bestille lidt godt til alle.  Arrangementet slutter kl. 14.30.

22 nov. er træningen henlagt til et nytegnet kort over Faaborg Vest. Margit og Kaj har, vanen tro, budt på gløgg og æbleskiver efter træningen.

29 nov. Alm. træning m. efterfølgende kaffe.

4 dec. Holder vi klubaften fra kl. 19. Det er lykkedes at få både Emma og Tue hjem den aften. Bestyrelsen har længe gået med et ønske om at hylde disse to for deres store præstationer på landsholdet. Det vil vi gøre denne aften. Men mange andre har lavet flotte resultater i år, så derfor ønsker vi at se alle, som har taget medaljer til div. DM-er i år. Tag medaljerne med så vi kan få nogle gode billeder. Vi mangler også at modtage en pokal som vinder af 2. div., det vil vi også gøre den aften. Sidst men ikke mindst er der lige de to fiduspokaler, hvis modtagerne er til stede, vil de også blive uddelt den aften.

13 dec. Det traditionsrige juletræsløb hvor vi finder juletræet og i fællesskab stiller det op i klubhuset, danser om det og hygger os.

26.dec.  Julemarch med start fra det tidligere Kastaniely nu Kastanielund. Der må ikke parkeres på Kastanielunds arealer- kør helt frem på Naturstyrelsens.

24 jan. 2015 er der både DOF-seminar i Ringe og Sportslørdag i Odense. Jeg vil opfordre så mange som muligt til at deltage i et af disse arrangementer. DOF-seminaret kan man læse om i o-service. Klubben betaler deltagerafgiften. Sportslørdagen er en oplevelse og Morten Lassen har brug for hjælpere på standen.

6 feb. 2015 afholdes den årlige generalforsamling. Mød bare op- I bliver ikke valgt til noget, hvis I ikke har lyst.

Erik

Motion for hjerne og hjerte