Festlige arrangementer for tirsdagsholdet i 2017:

Den 4. 4. : Tirsdagsholdets fødselsdagsfest.

Den 15. 8.: Udflugt.

Den 10. 10.: Høstfest.

Den 12. 12.: Julefrokost.

Venlig hilsen

festudvalget.

Motion for hjerne og hjerte