Nyhedsbrev-jan15

Allerførst godt nytår 

Lige et lille nyhedsbrev sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.

Først vil jeg lige opfordre så mange som muligt til at se, om der er et emne på DOF-akademiet den 24. jan i Ringe, som kunne have interesse. Det er jo stadig sådan, at klubben betaler deltagergebyret. Tilmeldingsfristen er den 16. jan og der er stadig ledige pladser på alle hold.

Med hensyn til generalforsamlingen, vil jeg opfordre alle til at møde op, det er altid rart for de valgte at have et stort mandat.

Under valg til bestyrelsen vil nogle måske undre sig over at der står 1 ell. 2 bestyrelsesmedlemmer, det skyldes, at Bent ikke er på valg. Dvs. hvis Bent ikke bliver valgt som formand, er der kun 1 plads i bestyrelsen ud over den, som så er valgt til formand.

Vintertræningen er godt i gang. Første afdeling var en luftig affære, men vi var heldige at ramme det tidspunkt på dagen, hvor det regnede mindst. Husk forhåndstilmelding, det letter arrangørernes arbejde.

Erik

Motion for hjerne og hjerte