Holstenshuus

Kortet er nytegnet i 2014 på grundlag af COWI’s laserscannede kurver og orthofoto.

Skoven ejes af Holstenshuus Gods, hvor man skal søge tilladelse til at benytte skoven.Holstenshuus-apr14

 

Motion for hjerne og hjerte