Svanninge Bjerge

Kortet er tegnet i 2014 på grundlag af COWI’s laserscannede kurver og Orthofoto.

Bikubenfonden ejer området. Man skal søge om tilladelse til at benytte skoven hos Skovfoged Susanne Frederiksen. (Se Bikubenfondens hjemmeside over Svanninge Bjerge).

Svanninge-Bjerge-apr14

Den nordligste del (nord for Rislebækken) ejes af staten. Skovtilladelse hos skovstyrelsen i Sollerup.

Motion for hjerne og hjerte