Alle indlæg af Lotte

Træningsplan for Marts-April 2018

Vores normale træningstilbud om torsdagen går over til at blive mere ungdoms-/familie-venligt. Dvs starttidspunkt kl 17:30 – og med efterfølgende tilbud om fællesspisning kl 18:45-19:15. For at kunne afholde fællesspisning efter hver træning, afholdes alle torsdagstræninger med udgangspunkt fra klubhuset fra 8.marts og indtil sommerferien. 

Træningen kommer i højere grad end tidligere til at træne specifikke o-tekniske momenter og færdigheder, så vi håber også at klubbens øvrige medemmer vil blive udfordret på en anden måde end de plejer. 

Selvom fokus er på børne/ungdomsløberne vil der fortsat være træning for klubbens andre medlemmer, men på samme baner og med samme o-tekniske moment som ungdomsløberne træner på.

 

Træningsplan marts-april

Vintertræningsløb 6 januar

Information vedr. Vintercup-løb i Sollerup, søndag d. 6/1 kl.12:30
P-plads ved Sollerup Gård. Herfra til startstedet er 5-600 m, tydeligt markeret.
Der er fælles-start fra kl. 12:45.
Særligt:
Pga. af fælles-starten og ønsket om at sprede løberne, er alle baner, på nær let/begynder, lavet som “pentagram-gaflinger”.  Mange grene 🙂
Det anbefales derfor at være ekstra omhyggelig med aflæsning af post-nummer for næste post, at du ikke risikerer at løbe en forkert gren. Forvent mange forskellige veje og vejvalg, og at der – når flest
er af sted – er et ‘mylder’ af løbere i alle retninger 😉
Vi er lidt spændt på at afprøve denne form, som oprindelig stammer fra Norge, og er overleveret ved et DOF-akademi.

De enkelte baner har samme stræk med forskellig rækkefølge, så alle på samme bane løber det samme og i samme retning (med mindre der løbes forkert…)
Let/begynder løber traditionel bane. Vi har også inviteret 5’te klasserne på Uglen til at deltage heri.
Vel mødt
Erik Ljungdahl
banelægger
(erikgreenland@hotmail.com)

Træningsløb på lørdag

Træningsløb

Lørdag den 25. november 2017 kl.13.00

Skov: Svanninge Nørremark.

Parkering/start: p-plads 750 m nord for Svanninge ad Nørremarken. 

Svanninge Nørremark er et nytegnet kort med mange kurver og 90% åbent terræn.

Der er ikke mange ledelinjer så det bliver træning i kompas og læsning af kurver.

Da det er et helt nyt kort (og ny korttegner) vil jeg meget gerne have kommentarer til kortet: fejl, mangler, mærkværdigheder osv.

Baner: svær 4,1 km, svær 2,5 km og let 1,8 km 

Banelægger: Vagn Sørensen

Hjertestarter-kursus 29/11

Faaborg Orienteringsklub

indbyder til

Hjertestarter-kursus

og hvordan man giver hjælp til at holde i live…

onsdag d. 29. november 19:30 – ca. 21:00

I anledning af, at klubben får en mobil hjertestarter*, som kan komme med ud på alle træningssteder mv, så arrangeres et kursus i anvendelse af hjertestarter under Hjerteforeningens koncept “Giv Liv!”

Vi er så heldige, at instruktør Mogens Larsen fra Hjerteforeningen (Odense) samt Jens Vilsbøll (Faaborg Midtfyn) vil komme, og de står for det indholdsmæssige program.

Kom og vær med! Du vil som minimum lære at gøre noget bedre end ingenting – og som du måske ved, så er ingenting det dårligste, hvis en person får akutte problemer med hjertet.

Tilmelding ønskes – Der indbygges praktisk afprøvning for alle interesserede, og for at kunne gøre den bedste forberedelse, anmoder instruktøren os fortælle, hvor mange vi bliver. Giv besked til mig på erlj@outlook.com eller mobil 3022 3095. Familie og venner er også velkomne. Tilmelding senest søndag d. 26 nov.

Sted: Klubhuset. Der serveres kaffe og saft med lidt til i løbet af aftenen. Arrangementet er gratis.

Vel mødt

Erik Ljungdahl

*) Den mobile hjertestarter er en nylig sponsorgave til klubben. Jeg har tilbudt bestyrelsen at tage den med hver gang, vi er ude et sted; så vidt muligt alle de gange, hvor det ikke er et stævne med planlagt 1.hjælpstelt, hjertestarter osv.