Alle indlæg af Lotte

Løb julen ind med og i Faaborg OK !


Hermed invitation til   Æbleskive-juleløb  lørdag d.4/12

hos Margit, adr: Peter Hansensvej 38, 5600 Faaborg

Start kl.13 – der anvendes SI-brikker.  Omklædning mulig.

Der bydes traditionen tro på æbleskiver og glühwein efter løbet, under hyggelige former hos Margit. Man kan evt. disponere sit løb, så man er tilbage ved 14-14:30-tiden.

Alle kan være med og er velkomne !
Baner:

En let bane – “Jule-let” – 1,5 km

Tre svære baner: 2,0 km – 2,5 km – 3,1 km.
Idet banerne kan kombineres, giver det disse 7 muligheder:

Kort svær:
 “Julekurv” – 2,0 km
 “Bambi” – 2,5 km
Juletræ” – 3,1 km

Mellemlang svær:
4,5 km – 2 kort = Julekurv + Bambi
5,1 km – 2 kort = Juletræ + Julekurv
5,6 km – 2 kort = Bambi + Juletræ

Lang svær:
7,6 km – 3 kort = Juletræ + Bambi + Julekurv

Endelig kan man som løber på svær bane varme op med den lette bane, hvorved der igen bliver 7 flere kombinationer, og den længste når derved op på 9,1 km.

God fornøjelse!
Erik Ljungdahl, banelægger. Mærk luften og naturen 🙂

Generalforsamling 2021

Faaborg orienteringsklub

Indkaldelse til generalforsamling

den 16. september 2021 kl. 19.30 i klubhuset,
Odensevej 150, 5600 Faaborg.

Bestyrelsen har dog set sig nødsaget til at tage en beslutning som ellers er et generalforsamlings anliggende, nemlig fastsættelse af kontingent, dette er vedtaget af bestyrelsen til at være uændret i 2021.

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
3. Forelæggelse ar det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkommende forslag.
5. Fastlæggelse af planer og budget, samt fastsættelse af

kontingent for det kommende år (dette er fastlagt af bestyrelsen i år).
6. Valg af Bestyrelse lige år på valg er:
        a) formand – Bent Mikkelsen
        b) 1 bestyrelsesmedlem – Anja Hedemann                                                 
7. Valg af 1 suppleant – Johnny Rosenkjær
8. Valg af 2 revisorer – Frank Petersen og Ervin Erhorn
     samt en revisorsuppleant – Morten Heidtmann Pedersen
9. Eventuelt

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen punkt. 4, skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. september 2021.

Instruktion til Faaborg 3-dages Etape 3

Instruktion til 3. afdeling af Faaborg 3-dages den 26. august 2021

Kort: Nytegnet 2021.

1:5000 (bane 1) 1:4000 (øvrige baner.)

Afstande:

  • Fra P til stævneplads 150 m. Følg sort – gul markering.
  • Fra stævneplads til start 80 m. Følg blå markering.
  • Fra målpost til aflæsning på stævneplads 100 m. Der er rød – hvid markering.

Terræn: Overvejende bymæssig bebyggelse, stier og veje. Sko uden metal er at foretrække. Korte bukser kan sagtens bruges.

Banerne 1 – 5 krydser meget trafikerede veje. Sker det i nærheden af lyskryds, skal disse benyttes. Alm. færdselsregler skal overholdes.

Forbudte områder: Ud over de almindelige forbudte områder markeret på kortet, er det forbudt at løbe over fodboldbaner hvor der spilles kamp eller trænes.

Der er toilet på stævnepladsen.

Opvarmning må kun finde sted på stævnepladsen og på vej til start. Resten af byen er løbsområde.

Instruktion Faaborg 3-dages 1 etape

Mødested: Kegleholme, Grønderupvej 8, 5600 Faaborg

Det er stort set samme vej mellem start/mål og parkering/brik-aflæsning, ved siden af brik-aflæsning vil der være mulighed for køb af baner på dagen og udlevering af lånebrikker, også dem der er forudbestilt.
Afstanden mellem parkering og start er ca. 400 meter.

Efter målgang skal man huske at få aflæst sin brik når man kommer tilbage til p-område/”stævnepladsen”.

Vi gør også opmærksom på at vi har valgt ikke at have drikkelse i mål. Så man skal huske selv at medbringe vand.

Banelængder:

Bane 1: 6,7 km
Bane 2: 5,1 km
Bane 3: 3,6 km
Bane 4: 2,7 km
Bane 5: 4,0 km
Bane 6: 2,6 km
Bane 7: 2,4 km

Faaborg 3-dages 2021

Faaborg OK indbyder til Faaborg 3 – dages August 2021

Faaborg Orienteringsklub indbyder til orienteringsløb i august 2021. I år bliver der igen tre løb- det første løbes i Holstenshuus, det andet i Sollerup og Svanninge Bjerge, og det sidste løb foregår i Haarby By.

Løbene er åbne for alle interesserede, både erfarne orienteringsløbere, men også løbere som kunne tænke sig en løbetur i skoven med kort og kompas. Der bliver lavet baner til både begyndere og erfarne, så alle kan få en god oplevelse.

Nye løbere kan låne kompas og kontrolbrik, og der vil være hjælp og instruktion. Velkommen til alle.

Løbene:

1. løb: torsdag den 19. august i Holstenshuus. Banelægger: Andreas Mikkelsen

Mødested og parkering: Grønderupvej 8, 5600 Faaborg

2. løb: tirsdag den 24. august i Sollerup og Svanninge Bjerge.Banelægger: Hans Larsen

Mødested og parkering: Sollerupgård, Sollerupvej 24, 5600 Faaborg

3. løb: torsdag den 26. august Byløb i Haarby. Banelægger: Erik Damgård

Mødested og parkering: P-plads v Haarby Hallerne

Baner og klasser.

Der bliver til de første løb den 19. og 24. august følgende baner som man kan vælge imellem:

Bane 1.                                       6,5 – 7,0 km     svær

Bane 2.                                       4,5 – 5,5 km    svær

Bane 3.                                       3,5 –  4,0 km    svær

Bane 4.  Veteran                      2,5 –  3,3 km    svær For D+60 og H+70

Bane 5.                                       3,5 – 5,0 km    mellemsvær

Bane 5.  D/H 14.                       3,5 – 5,0 km    mellemsvær, til og med D/H 14

Bane 6.                                       2,5 – 3,5 km    let

Bane 6.  D/H 12.                       2,5 – 3,5 km    let, til og med D/H 12

Bane 7.                                       2,0 – 3,0 km    begynder

Den 26. august er der langt byløb. Her er banerne som følger med omtrentlig længde.

Bane 1:                                      5,0 km  svær 

Bane 2:                                      4,0 km  svær

Bane 3:                                     3,0 km  svær

Bane 4: Veteran                     2,5 km  svær

Bane 5:                                      3,5 km  mellemsvær 

Bane 5: D/H 14                       3,5 km  mellemsvær, til og med D/H 14

Bane 6:                                      2,5 km  let

Bane 6: D/H 12                       2,5 km  let, til og med D/H 12

Bane 7:                                     2,5 km  begynder

Særlig information:

Vi opfordrer løberne til at holde sig orienteret om retningslinjer i forhold til Covid – 19, og agere i forhold til de regler som måtte gælde på løbsdagene.

Tilmelding: 

Løbere som er medlem af en orienteringsklub opfordres selvfølgelig til at melde sig til på forhånd.Det gør det meget lettere for arrangørerne J, og så kan man gå direkte til start.

Tilmelding senest tre dage før løbet på: http://www.fynsksprintcup.dk/o-fyn.svok.dk/

Løbere som ikke er medlem af en orienteringsklub, kan senest 3 dage før løbet tilmelde sig ved at sende en mail til kurt.andersen@stofanet.dk med angivelse af Navn, Løbsetape(r), Bane.

Der vil være hjælp til nye løbere.

Hvis briknummer ikke oplyses ved tilmelding regner vi med, at du vil leje en brik.

Salg af baner på dagen:  

Det vil, i begrænset omfang, være muligt at tilmelde sig på selve dagen. Udbuddet af baner kan dog være begrænset.

Startgebyr:

Pris for at deltage er 25 kr. pr løb. Tillæg på 10 kr. for evt. leje af brik.

Medlemmer af orienteringsklub betaler via egen klub.

Klubkonto: Konto 0828- 8015771705

Deltagere som ikke er medlem af en orienteringsklub, kan betale via Mobilepay 28436586 (Kurt Andersen). Husk at skrive dit navn ved betaling.

Kontrolsystem: Der anvendes Sport Ident – husk at oplyse briknummer ved tilmelding.

Start:           Put and Run. Alle dage kan startes fra kl.17:00 til kl. 18:30.   

                     Postindsamling sker fra kl. 19.30                                                                                                                                 

Præmier:     Der er præmie til alle samlede klassevindere. Vinder af Faaborg tre-dages 2021 er den løber i hver klasse som har den hurtigste samlede tid for alle løb.

                     

  Der vil ligeledes være et antal lodtrækningspræmier.  

Resultater:  Der udleveres løbs- og stræk tider ved målgang – hvis ”corona-regler” tillader.

Resultatlister offentliggøres på Faaborgok.dk og på http://live.oriento.fi/

På vegne af Faaborg OK

Hans Erik Larsen

hanserik58@gmail.com