Julemarch og vintertræning

Kære medlemmer i Faaborg OK.

Så er 2018 snart ved at være slut, og vi slutter et aktivt år med julemarchen anden juledag, den 26. december kl. 10.00. Mødested er Dronningeudsigten, Stenlund, Håstrup. Olav Christoffersen fører an.

Straks efter nytår er der orienteringsløb igen 🙂

Samarbejdet omkring træningsløbene i januar og februar måneder mellem Svendborg OK, Odense OK og vores klub fortsætter igen i år.

Det giver mulighed for at se nye skove og terræner, samt møde løberne fra de andre klubber. Løbene foregår 8 lørdage, ligesom der er natløb/aftenløb 3 torsdage.  Faaborg OK arrangerer 3 af lørdagsløbene og 1 af natløbene. 

Løbene kaldes Vintercup, så der er mulighed for at dyste med andre løbere hvis man er til det, men det er ligeså meget en mulighed for at øve sin orientering i nye skove

Hvornår foregår disse træningsløb?

Jo– Hele serien af træningsløb kan ses på en fin ny oprettet hjemmeside http://vintercup.9net.dk/  Her er der invitation, en kalender, og der er link til .http://www.fynsksprintcup.dk/o-fyn.svok.dk/listkalender.asp?numdays=60&minusdays=30 hvor man kan tilmelde sig. Der er også mulighed for blot at møde op på dagen, men så kan udvalget af baner være begrænset. Vi opfordrer derfor til forhåndstilmelding.

Har du ikke været til et af disse løb før, og ønsker lidt hjælp med tilmelding, måske en at følges med, ja så kan du kontakte en fra bestyrelsen i Faaborg OK eller undertegnede. Så finder vi ud af at hjælpe.

Du finder kontaktoplysninger under BESTYRELSEN på vores hjemmeside.

Fra træningsudvalget skal lyde en opfordring til at bakke op om disse træningsløb..

I februar sender vi en ny kalender ud med træning fra marts og fremefter.

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

På udvalgets vegne 

Hans Erik Larsen

hanserik58@gmail.com

tlf 20624630

 

Studiekreds i Banelægning

Studiekredsen over Kvalitetselementer i svær orientering

Hej alle,

Der har været stor interesse for ideen, så vi bliver 12-13 personer. Andre er også velkomne til at kigge forbi, hvis man vil ha’ lidt inspiration til enten banelægning eller vejvalgs-overvejelser ved svære baner.

De tilmeldte har generelt fundet onsdag aften bedst. Datoerne bliver: 31/10, 14/11 og 28/11.

Vi starter kl. 19:00, og jeg formoder det varer 1-1½ time pr. gang.

Vi er i klubhuset. Dørene åbnes mindst 10-15 min før. Har du lyst til kaffe eller lignende undervejs, så medbring en termokande eller kom lidt før mødestart og bryg noget i køkkenet. Inger  har endog tilbudt kage til første mødegang.

De tilmeldte får tilsendt lidt skriftligt materiale forud. På møderne uddeles noget mere til de, som kommer. Materialet anvendes som afsæt til samtalerne, som også kommer til at bygge på input og spørgsmål fra deltagerne.

Vel mødt, til både tilmeldte og andre

Erik Ljungdahl

 

Klubfest

40 års jubilæum

1978 -2018

I anledning af Faaborg orienteringsklubs 40 års fødselsdag holdes der fest

Lørdag d. 17. november Kl. 18.00

I Pejrup forsamlingshus

Nyhavevej 1

5600 Faaborg

Der serveres 3 retters menu fra Kjærs Køkken, øl, vin og vand

Pris 125,00 kr. for voksne

60 kr. for børn under 17

Under festen kårer vi klubmestre i voksne rækker og uddeler Klø på pokalen, Ski pokalen

Tilmelding sendes som e-mail til ethna.soeren@gmail.com eller som SMS til 29 70 60 69 senest torsdag d. 8. november

 

Skolemesterskaber 2018

Skolemesterskaber 2018

350 elever løb O-løb i Svanninge Bakker d.19. september

Klubben forestod d.19/9 Skolemesterskaberne i O-løb for ca. 350 elever fra 6’te til 10’ende klasse. Enghaveskolen, Brobyskolerne og Øhavsskolen deltog. Også Marstal skole havde ønsket at deltage, men pga. kapacitet og farligt gods på færgefarten lod det sig ikke gøre lige i år. Vi håber at se dem en kommende gang.

Et udvidet Senior Service på knap 15 personer med Erik Damgaard i spidsen forestod arbejdet, som afvikledes i samarbejde med Jan fra Dansk Skoleidræt. Læs videre Skolemesterskaber 2018

Studiekreds i banelægning

Faaborg 26. september 2018

Har du lyst til at lære mere om…

Kvalitets-elementer i svær orientering

– vil du være med i en åben studiekreds?

Klubben råder over et lærings-materiale, der retter sig mod erfarne orienteringsløbere og banelæggere, samt mindre erfarne, som godt vil lære mere om banelægning. Hvilke kvalitets-elementer indeholder en god svær bane? Og som sidegevinst: Lær noget om at finde den optimale vej på en bane og mellem to poster, dvs. også når du selv er ude på O-løb.

Har du lyst til at være med i en kreds af medlemmer, som bruger 3 gange på at gennemgå og drøfte vigtige elementer ved O-løb og banelægning?

Formen vil blive: (lidt) læsning, samtale, kort- og bane-demonstration ved PC’er og lyskanon, drøftelser og snak over spørgsmål i materialet. Materialet udleveres til tilmeldte – det er naturligvis gratis at deltage. I princippet er alle velkomne, som godt vil lære noget om vejvalg, fin- og grov-orientering, postplacering osv. 

Studiekreds-arbejdet vil foregå som – enten

a) 3 gange i forlængelse af vores egne lørdags-træningsløb: 20. oktober, 17. november og 8. december.

– eller b) som 3 selvstændige onsdagsmøder fra kl. 19:00: 31. oktober, 14. november og 28. november.

Det vil ske i klubhuset.

– interesseret? – Så send en mail til mig på erlj@outlook.com og fortæl, om du helst vil a eller helst vil b, eller du kan begge muligheder.

Ud fra tilbagemeldingen fra interesserede vælges a eller b (i bedste fald begge muligheder, dvs. 2 hold).

Jeg samler tilkendegivelser frem til onsdag d. 10. oktober, hvorefter konklusion udsendes. 

Mange O-hilsener 

Erik Ljungdahl

evt. mob: 3022 3095

Motion for hjerne og hjerte